SciDome: Organization for Free Access to Scientific Results
Podyskutuj na
FORUM NAUKI
 

SCI.PL - polski portal nauki
SCIence Domain in Poland


INSTYTUT PÓŁNOCNY (IP) jest wyłącznym dysponentem i zarządcą domeny funkcjonalnej .SCI.PL.
Istnieje możliwość wykupienia nazwy w domenie funkcjonalnej .SCI.PL - sprzedaż prowadzi na razie wyłącznie biuro INSTYTUTU PÓŁNOCNEGO.

Domena przeznaczona jest głównie dla podmiotów związanych z szeroko pojętą nauką (słowo "SCI" to skrót od angielskiego science - nauka, które z kolei pochodzi od łac. scientia).
W standardowej cenie można rejstrować tylko nazwy własne podmiotów lub osób, jednak w przypadku rejestracji nazwy, która jest jednocześnie słowem powszechnego użytku lub jest do takiego słowa zbliżona, decyzję o rejestracji podejmuje wyłącznie administrator systemu .SCI.PL.


REJESTRACJA DOMEN FUNKCJONALNYCH .SCI.PL oraz .CHEM.PL
Rejestracja i odnawianie odbywa się na razie wyłącznie poprzez e-mail lub ewentualnie przez telefon.

CENNIK rejestracji i odnowień domen zwykłych* z końcówką .SCI.PL i .CHEM.PL:

A. Dla jednostek naukowych, instytutów, OBRów, działów R&D [N]:
 1 rok: 35,00 zł netto
 10 lat: 240,00 zł netto

B. Dla studentów, doktorantów, młodych naukowców (do 30-go roku życia) [S]:
 1 rok: 32,00 zł netto
 5 lat: 120,00 zł netto
 10 lat: 200,00 zł netto

C. Dla stowarzyszeń, fundacji, wydawnictw naukowych oraz naukowców o uznanym dorobku [U]:
 1 rok: 30,00 zł netto
 5 lat: 100,00 zł netto
 10 lat: 150,00 zł netto

D. Dla pozostałych jednostek i osób:
 1 rok: 48,00 zł netto
 5 lat: 180,00 zł netto
 10 lat: 300,00 zł netto

E. Dopłaty za odnowienie domeny po terminie jej wygaśnięcia:
 do 7 dni po jej wygaśnięciu: +30,00 zł netto
 do 14 dni po jej wygaśnięciu: +50,00 zł netto
 do 30 dni po jej wygaśnięciu: +80,00 zł netto
 do 60 dni po jej wygaśnięciu: +120,00 zł netto

F. Opłata za rejestrację i odnowienie opcji na domenę:
 3 lata: 100,00 zł netto
 5 lat: 150,00 zł netto
 10 lat: 250,00 zł netto

G. Opłata za utrzymywanie prostej wizytówki HTML (do 100 kB) na naszym serwerze (dla zarejestrowanej u nas domeny)
 1 rok: 15,00 zł netto
 5 lat: 50,00 zł netto
 10 lat: 80,00 zł netto

H. Inne opłaty:
 Dopłata za rejestrację nazwy domeny będącej słowem pospolitym (np. lasery.sci.pl): 300% wartości rejestracji
 Dopłata za odnowienie domeny będącej słowem pospolitym (np. lasery.sci.pl): 100% wartości standardowego odnowienia
 Dopłata jednorazowa za samą rejestrację nazwy domeny jednoznakowej (np. g.sci.pl): 4500 zł netto
 Dopłata jednorazowa za samą rejestrację nazwy domeny dwuznakowej (np. fr.sci.pl): 1500 zł netto
 Dopłata jednorazowa za samą rejestrację nazwy domeny trójznakowej (np. sep.sci.pl): 500 zł netto
 Zmiana danych abonenta domeny (aktualizacja): 10,00 zł netto (płatne przy najbliższym odnowieniu domeny)
 Zmiana danych abonenta domeny (zmiana/sprzedaż): 45,00 zł netto (płatne z góry) lub 35,00 zł (przy płatności wraz z odnowieniem)
 Zmiana adresu IP przypisanego do domeny: 5,00 zł netto (płatne przy najbliższym odnowieniu domeny)
 Wysyłka faktury pocztą (list zwykły): 10,00 zł netto (płatne z góry wraz z kwotą za inną usługę fakturowaną)
 Wysyłka faktury pocztą (list polecony): 25,00 zł netto (płatne wraz z kwotą za inną usługę fakturowaną)
 Usługa WHOIS dla cudzej domeny: 5,00 zł netto

*) domena zwykła to domena o długości conajmniej 4 znaków (nie licząc końcówki; np. abcd.sci.pl) nie zawierająca nazw nauk oraz słów pospolitych

Ważne informacje:
1) Nasz rejestr w ramach swoich usług utrzymuje dla każdej domeny również serwery DNS bezpłatnie!
2) Jakie nazwy nie mogą być rejestrowane:
- słowa obraźliwe (wulgarne) chyba, że jest to specjalnie uwarunkowane [A]
- polskie, angielskie, niemieckie, francuskie i łacińskie nazwy dziedzin nauki oraz nazwy krajów (mianownik) [A]
- nazwy naruszające cudze interesy (np. korzystające z cudzych znaków towarowych) [SP]
- cudze nazwiska chyba, że tworzony jest serwis o danym człowieku i jego dokonaniach [A] lub [SP]
- tzw. literówki (typos) innych serwisów [A] lub [SP]
objaśnienia:
[A] - decyzje podejmuje administrator domeny .SCI.PL
[SP] - admin wykonuje postanowienia prawomocnego wyroku sądu powszechnego
3) W przypadku dokonania wpłaty za domenę, której rejestracji odmawia administrator domeny .SCI.PL, można tę wpłatę wykorzystać na rejestrację lub przedłużenie innej domeny.
W przypadku wyroku sądu powszechnego o zakazie używania danej domeny przez jej abonenta, wpłacona kwota za utrzymanie tej domeny przepada.
4) Istnieje możliwość by abonent domeny dobrowolnie zgodził się na arbitraż sądu arbitrażowego; respektujemy wtedy wyrok takiego sądu odnośnie przekazania praw do nazwy domeny powodowi; jeżeli pozwany abonent ma możliwość wyboru sśd arbitrażowy, to odradzamy korzystanie z tych instytucji, które nie weryfikują poziomu wiedzy prawniczej i predyspozycji moralnych kandydatów na arbitrów; ważne jest również by sąd arbitrażowy dopuszczał wyrok wskazujący los spornej domeny (samo orzeczenie łamania czyjegoś prawa do znaku towarowego nie obliguje nas do rozwiązania umowy i jest tylko podstawą do roszczeń finansowych powoda względem pozwanego).
5) Faktury za rejestrację i odnowienie domen wysyłane są elektronicznie, chyba, że zamówiono usługę wysyłki faktury listownie.
6) Możliwy jest zakup wtórnych opcji na daną domenę (tj. opcji drugiego lub dalszego rzędu, gdy już istnieje opcja pierwotna) - cena jest identyczna jak za standardową opcję.
7) Okres kwarantanny po wygaśnięciu domeny: min. 60 dni, max. 90 dni; po tym okresie domena jest oferowana posiadaczowi opcji lub można ją dowolnie rejestrować.
8) Właściciel opcji ma 7 dni na decyzję o skorzystaniu z niej, w tym czasie powinien zarezerowować domenę oraz uiścić zapłatę; po tym terminie z opcji korzysta następny w kolejności posiadacz opcji (opcja pierwotna wygasa) lub domena staje się wolna dla rejestracji przez dowolną osobę.
9) Opcję można zakładać i odnawiać w dowolnym momencie, także w okresie, gdy domena jest w kwarantannie.
10) Istnieje możliwość telefonicznej zapłaty za usługi przy pomocy karty kredytowej; przy takiej płatności doliczamy 5% do kwoty brutto wynikającej z cennika (na fakturze ta prowizja będzie zaznaczona jako opłata manipulacyjna).
11) Czas realizacji konfiguracji domeny dla abonenta wynosi ok. 48 godzin.

Procedura zamawiania domeny:
1) Sprawdzenie telefoniczne lub e-mailowe czy dana domena (lub opcja) jest wolna i zarezerwowanie jej dla siebie (na okres max. 5 dni)
2) Wpłata odpowiedniej wyliczonej dokładnie kwoty brutto na konto IP (istnieje także możliwość płatności poprzez serwis MoneyBookers/Skrill na adres: sekretariat.fundacji@ip.org.pl)
3) Podanie następujących danych:
- imię i nazwisko i/lub nazwa firmy
- adres zamieszkania/siedziby
- adres korespondencyjny (o ile inny niż powyżej)
- dane do faktury VAT plus NIP i REGON (tylko firmy)
- status specjalny rejestranta (o ile przynależy): [N] - [S] - [U]
- dokumenty potwierdzające specjalny status
- adres e-mail
- nr telefonu komórkowego (opcjonalnie)
- dane IP serwera na który ma być przekierowany ruch z DNS
- status domeny (opcji):
 (i) AR "do odnowienia" (automatyczne odnawianie o identyczny okres abonamentowy)
 (ii) NR "odnowienie na życzenie" (domena będzie oczekiwać na dyspozycję abonenta lub wygaśnie)

Kontakt w sprawie rejestracji i odnowienia domen: dns @ sci.pl
Telefon kontaktowy: +48 600 199 099 w godz. 13:00-17:00 (PN-SO) - ponieważ za rejestrację domen odpowiada jeden operator, więc z góry przepraszamy za ewentualne przerwy w odbiorze telefonu i problemy z dodzwonieniem się (zapraszamy do korzystania z poczty elektronicznej); rezerwacji domeny można dokonać również SMSem, który należy potwierdzić e-mailem.SERWISY NAUKOWE NA SERWERZE SCI.PL (NIEAKTYWNE LINKI Z BOKU) SĄ W TRAKCIE BUDOWY - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

POSZUKUJEMY REDAKTORÓW DZIAŁÓW!! ROZPOCZNIJ CIEKAWĄ PRACĘ Z NAMI, POKAŻ CO UMIESZ...Masz ciekawą stronę naukową? Zgłoś ją do naszego webringu.
Strony naukowe na naszym serwerze: FEMTO.PL

Kontakt naukowy: rada.naukowa@sci.pl

 
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biochemia
Medycyna
Psychologia
Sztuki piękne
Historia
Logityka
Inżynieria
Biotechnologia
Astronomia
Ekonomia
Geografia
Informatyka
Elektronika
Literaturoznawstwo
Mechanika
Krystalografia
Islandologia
Akustyka
Kulturoznawstwo
Etnografia
Archeologia
Sejsmologia
Meteorologia
Językoznawstwo
Geologia
Budownictwo
Ergonomia
Sozologia
Biologia
Pedagogika
 

www.scirus.com

Wizyt: 184546
(od 2011.01.01)

 
REKLAMA:
Islandia - Klub Miłośników
Grenlandia
Odczynniki Chemiczne
Selenium chemicals
Research Chemicals
Iceland Express
Organizacja SCIDOME
Islandia
 
Copyright © INSTYTUT PÓŁNOCNY (IP) Wrocław 2004-2022