Boskie pochodzenie Biblii

Problemy nauk humanistycznych - dyskusje, teorie, kontakty
tropiciel
Posty: 1
Kontaktowanie:

Boskie pochodzenie Biblii

Post#1 » 16 kwie 2016, sob, 11:03

W dzisiejszym świecie nie brakuje krytyki wszystkiego co tylko jest, w tym też nawet i samego Słowa Bożego. Częsty zarzut jaki można spotkać, to wysuwany przez przeciwników Biblii pogląd, że jest ona nienaukowa, czyli krótko mówiąc sprzeczna z poglądami naukowymi. Czy tak jest w istocie warto się temu przyjrzeć :

Izajasz 40 : 22 ( spisana ok.VIII wieku p.n.e. ) - ziemia jest kulą :
הַיּשֵׁב עַל חוּג הָאָרֶץ
" Ten, który zasiada nad kulą ziemską "…
- kula חוּג

Hiob.26 : 7 ( spisana ok. XV wieku pne. ) - ziemia jest zawieszona w próżni, dosł. nicości
תֹּלֶה אֶרֶץ עַל בְּלִי־מָה
" zawiesza ziemię nad nicością "
- nicość בְּלִי־מָה

Hioba 38 : 32 - gwiazdy i ich skupiska poruszają się w szyku z określoną szybkością
הֲתֹצִיא מַזָּרוֹת בְּעִתּוֹ וְעַיִשׁ עַל בָּנֶיהָ תַנְחֵם
"Czy możesz wyprowadzić w szyku konstelacje we właściwym czasie, czy poprowadzisz Niedźwiedzicę z jej młodymi ?"
wyprowadzić we właściwym czasie w szyku הֲתֹצִיא konstelacja מַזָּרוֹת

Hiob 28 : 5 - ziemia jest w swym wnętrzu w postaci ognistej [ magmy ]
אֶרֶץ מִמֶּנָּה יֵצֵא לָחֶם וְתַחְתֶּיהָ נֶהְפַּךְ כְּמוֹ אֵשׁ
" Z ziemi pochodzi chleb, lecz poniżej jest ona zmieniona jak przez ogień "
- jak przez ogień כְּמוֹ אֵשׁ

Hiob 37: 18 - co jest tak zwarte jak lustro polerowane ? dzisiaj wiadomo, że jonosfera jest tak zwarta i niczym lustro odbija od siebie fale radiowe
תַּרְקִיעַ עִמּוֹ לִשְׁחָקִים חֲזָקִים כִּרְאִי מוּצָק
" Czy możesz rozpostrzeć jak On sklepienie ściśnięte jak lustro polerowane ? "
- lustro polerowane כִּרְאִי מוּצָק

Iz. 40 : 26 - gwiazdy poruszają się dzięki dynamicznej mocy ( energii )
שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה הַמּוֹצִיא בְמִסְפָּר צְבָאָם לְכֻלָּם בְּשֵׁם יִקְרָא מֵרֹב אוֹנִים וְאַמִּיץ כֹּחַ אִישׁ לֹא נֶעְדָּר
"Podnieście ku górze oczy wasze i patrzcie kto to stworzył ? Ten który wyprowadza w pełnej liczbie ich, który wszystkie po imieniu woła. Wobec obfitości siły i dynamicznej mocy żadnej nie może zabraknąć."
- obfitość siły מֵרֹב אוֹנִים
- olbrzymia moc ( energia ) אַמִּיץ כֹּחַ

To tylko niektóre wersety zdumiewające swoją mądrością, chociaż w okresie kiedy były spisywane, ludy sąsiadujące z Hebrajczykami i to często posiadające wysoką kulturę uważały ziemię za płaską, opartą na czterech słoniach stojących na skorupie żółwia lub podtrzymywaną przez giganta. O ognistym wnętrzu ziemi lub jej zawieszeniu w nicości nikt nie słyszał. Nikt też sobie nie wyobrażał sklepienia niebieskiego rozpostartego jak lustro polerowane. Gwiazdy uważano za sferę ciał stałych, niezmiennych, i dopiero współczesna astrofizyka wypowiedziała się na temat energii istniejącej w gwiazdach i poruszających nimi.
Nic dziwnego, że dzisiaj nie brakuje też poglądów o kosmitach odwiedzających w starożytnej przeszłości naszą planetę, którzy zostawili na niej ślady swej wizyty m.in w postaci mądrości przekazanej ludziom. Oczywiście taka teoria ma poważne braki, bo nie tłumaczy tłumaczy skąd się np. wzięli ci kosmici, ale to już zupełnie inna sprawa. Współczesna geologia potwierdza biblijny pogląd, że niegdyś ziemia posiadała jeden ląd stały - הַיַּבָּשָׁ֑ה ( hebr. hajjabbāsza - Rodz. 1 : 9 ).

Biogeneza potwierdza dzisiaj opis powstania życia istniejący w Księdze Rodzaju. Nie są znane obserwowalne przykłady odmiennej jakościowo ponad-gatunkowej zmienności, przede wszystkim samoistnego pojawienia się nowego rodzaju organów anatomicznych, świadczące o możliwości samoistnego wyewoluowania nowych gatunków. Nieredukowalna złożoność na poziomie molekularnym wykluczyła wszelki ewolucjonizm.
Również wykluczony jest funkcjonujący na poziomie molekularnym rzeczywisty kumulatywny dobór naturalny, sterujący stopniowo rozwojem indywidualnych osobniczych przystosowań adaptacyjnych poprzez losowe mutacje odrębnie dla każdego gatunku zwierząt i roślin. W skoordynowanym z całym ekosystemem działaniu, mogło to być jedynie aktem stwórczym Istoty, która to wszystko zaprojektowała. O tym waśnie mówi Księga Rodzaju, z której też wynika nie możność krzyżowania się różnych rodzajów roślin i zwierząt ( Rodz. 1 : 21, 24 - 25 ). Potwierdza to współczesna genetyka. Garnitur morfologiczny kodujący cechy genetyczne pozostaje zawsze niezmienny w obrębie poszczególnych rodzajów. Niezmienna zakodowana w DNA pula genowa cech podstawowych uniemożliwia przechodzenie ewolucyjne jednego rodzaju w drugi w czym potwierdzony jest znowu pogląd biblijny, że poszczególne zwierzęta miały się rozmnażać według rodzaju swego ( Rodz.1 : 21, 24 - 25 ). Współczesna inżynieria genetyczna nie potrafi złamać tej bariery.

Antropologia jest bezsilna wobec faktu, że w pełni ukształtowany człowiek pojawia się nagle, a żadni paleontolodzy, czy paleoantropolodzy nigdy nie znaleźli przekonywującego potwierdzenia swych teorii, gdyż wydumanych przez nich ewolucyjnie powstałych wspólnych przodków nigdy nie było. Fakty pokazują jedynie całkowity brak dowodów wykopaliskowych co świadczy przeciw ich teorii filogenezy i antropogenezy.
Potwierdza to stworzenie człowieka przez Boga ( Rodz. 2 : 7 ), który był w pełni rozwinięty i doskonale przystosowany do środowiska w jakim miał żyć. ( Rodz. 1 : 31; 2 : 15 ).

O Boskim pochodzeniu Biblii świadczą również Prawa w niej zapisane, które nie mogły pochodzić od ludzi, którzy je spisali :

1. Prawa higieny - 5 Moj. 23 : 11 - 15; 3 Moj. 1 - 28; 11 : 27, 35 - 39; 21 : 11 ; 4 Moj. 5 : 1 - 2 ; 19 : 14, 16, 19
2. Prawa zabezpieczające przed szerzeniem się chorób - 3 Moj. 1 - 59 ; 12 : 1 - 2, 4 - 5 ; 14 : 8 -9, 33 - 47
3. Prawo dotyczące obrzezki wykazujące tym samym znajomość krzepliwości krwi ( t.zn. brak wystarczającej ilości witaminy K w ciele noworodka aż do 8 dnia życia ) - 1 Moj. 17 : 12 ; 3 Moj. 12 : 3
4. Prawo zakazujące spożywania krwi - 1 Moj. 9 : 4; 3 Moj. 17 : 10, 12 - 14
5. Prawo zakazujące spożywania padliny i kontaktu z padliną - 3 Moj. 22 : 8 ; 11 : 27, 40 ; 17 : 15 -16
6. Prawo zakazujące spożywania pokarmów szkodliwych dla zdrowia - 3 Moj. 11 : 1 - 47
7. Prawo zakazujące współżycia cielesnego w okresie do tego nieprzewidzianym - 3 Moj. 18 : 19; 20 : 18

Wszystkie te prawa chroniły od chorób, od różnych dolegliwości, które dotykały narody nie mające takiego zabezpieczenia ( 2 Moj. 15 : 26 ). Prawa zapisane w Biblii sięgają nie tylko do sfery fizycznej, ale do sfery psychicznej chroniąc przed wylęgnięciem się różnych chorób o czym ludzie dowiedzieli się we współczesnym świecie dopiero z medycyny holistycznej, choć Biblia mówiła o tym znacznie wcześniej ( Gal. 6 : 7 ).
To dzisiaj dopiero ludzie mogą się dowiedzieć, że wskutek obsesyjnego myślenia o czymś zostaje zakłócone funkcjonowanie śledziony, a nawet dochodzi do jej uszkodzenia; że gniew, agresja, pamiętliwość - uszkadza wątrobę, a lęk osłabia funkcjonowanie nerek i wzroku. Słowo Boże wykazuje się przy tym doskonałą znajomością psychiki człowieka i emocji jakie nim często rządzą, podając jako receptę przeciw takim niepożądanym stanom właściwą postawę duchową dzięki czemu człowiek zachowuje znakomite samopoczucie i zdrowie ( Przyp. 14 : 30 a ; Filipian 4 : 4, 8; Iz. 26 : 3 ; 43 : 18; 32 : 8; 1 Tes. 5 : 16 ; Przyp. 15 : 15 ).
Wszystkie te Prawa mogą pochodzić jedynie od Tego, który jest Autorem wszelkiego życia.

Niezwykle zdumiewającą rzeczą jest, że Słowo Boże odzwierciedla doskonałość jego Autora. Przekaz informacji był w języku hebrajskim, a w tym języku litery alfabetu mają również znaczenie cyfrowe. Żydzi dobrze wiedzieli, że zastąpienie liter tekstu Tory odpowiadającymi im wartościami liczbowymi ukazuje zadziwiające konfiguracje zwłaszcza liczby siedem, którą uważano za symbol doskonałości ( zupełności ).
Np. Imię Boże składa się z czterech spółgłosek tworzących Tetragrammaton i trzech samogłosek, a więc w sumie z siedmiu głosek. Bóg w ciągu siedmiu dni stworzył ziemię i wszystko co na niej. Jest też siedem duchów przed Tronem Bożym. Widać więc, że liczba siedem ma szczególne znaczenie. Te konfiguracje siódemek wykluczają przypadek i ludzkie możliwości. W różnych słowach wersetach i nawet całych księgach istnieją te same prawidłowości.

Liczba słów w wersetach i paragrafach jest podzielna przez siedem. Dotyczy to sumy liczb nazw własnych, a nawet słów występujących jeden raz. Liczba rzeczowników jest podzielna przez siedem. Podobnie jest z liczbą słów rozpoczynających się od każdej litery alfabetu. Np. w Księdze Rodzaju 1 : 1 słychać - " Bərêszîṯ [ Na poczatku ] bārā [ stworzył ] ’Elōhîm [ Bóg ] ’êṯ [ - ] haszszāmajim [ niebiosa ] wə’êṯ [ i - ] hā’ārec [ ziemię ]. "
Występuje tu siedem słów składających się na spółgłoskowy 28-literowy zapis ( 4 x 7 = 28 ). Rzeczowniki : ’Elōhîm [ Bóg ], haszszāmajim [ niebiosa ] i hā’ārec [ ziemia ] mają łączna wartość liczbową 777 ( 7 x 111 ).
Przypatrzmy się bliżej : słowo ’Elōhîm zapisane spółgłoskami - alef=1, lamed= 30, he=5, jod=10, mem=40, daje wartość 86; słowo haszszāmajim zapisane spółgłoskami he=5, szin=300, mem=40, jod=10, mem=40, daje wartość 395 oraz słowo hā’ārec zapisane spółgłoskami he=5, alef=1, resz=200, cade=90, daje wartość 296. W sumie więc cała wartość liczbowa słów wynosi 777.
W wersecie tym występuje jeden czasownik - stworzył ( hebr. bārā ) zapisany spółgłoskami bet=2, resz=200, alef=1, daje w sumie wartość liczbową 203 ( 29 x 7 ). Pierwsze trzy słowa posiadają 14 liter ( 2 x 7 = 14 ), podobnie jak pozostałe cztery. Słowa występujące jako hebrajskie dopełnienia : haszszāmajim [ niebiosa ] i hā’ārec [ ziemia ] mają po siedem liter. Wartość pierwszej, środkowej i ostatniej wynosi 133 ( 19 x 7 ).
Wartość liczbowa pierwszych i ostatnich liter wszystkich słów jest równa zatem 1393 czyli ( 199 x 7 ). Wartość pierwszych i ostatnich liter pierwszego i ostatniego słowa z tego wersetu daje liczbę 497 ( 71 x 7 ), pierwszych i ostatnich liter każdego słowa między pierwszym i ostatnim - daje liczbę 896 ( 128 x 7 ), itd. W tym jednym tylko wersecie istnieje 30 różnych kombinacji liczby siedem, a wymieniono tu tylko cześć z nich. Prawdopodobieństwo, że jest to kwestia przypadku jest równa jednemu do trzydziestu trzech trylionów. Te zależności liczbowe i konfiguracje są o tyle zdumiewające, że powtarzają się w różnych księgach co wskazuje, że różni pisarze biblijni byli tylko narzędziami w spisywaniu tych ważnych informacji. Autorem jest sam Bóg.

Nie koniec jednak na tym. Są jeszcze inne niesamowite zależności. Wjęzyku hebrajskim - przyjęte jest zapisywanie jedynie spółgłosek („liter żywych"). Każdemu słowu przeto odpowiada pewna liczba będąca sumą liczb przyporządkowanych poszczególnym literom. Jeśli zatem jakieś dwa ( bądź więcej ) słowa okazują się mieć tę samą wartość liczbową, to jest sygnał, że może istnieć między nimi związek na płaszczyźnie głębszej ( albo wyższej ) rzeczywistości, choćby ich sensy słownikowe nie miały ze sobą nic wspólnego.
Metoda ta służyła więc do ujawniania sensu Pisma ukrytego dla oczu profana ido ustalania ( czy może raczej: odkrywania ) związków pomiędzy rozmaitymi faktami, postaciami, zdarzeniami występującymi wPiśmie Świętym. Taki związek na przykład ( jeden znieprzeliczonego ich mnóstwa ) da się stwierdzić pomiędzy imieniem „Abraham" amiłosierdziem, gdyż odpowiednie słowa hebrajskie - אַבְרָהָם oraz רָ֫חַם - liczbowo są tożsame ( wartość 248 ). Imię Abraham - w zapisie spółgłoskowym : alef=1, bet=2, resz=200, he=5, mem=40, daje w sumie wartość liczbową 248. Taka samą wartość ma rdzeń רחם złożony ze spółgłosek : resz=200, ִhet=8, mem=40.

Innym przykładem może być imię Eliezer, które zapisane spółgłoską : alef=1, lamed=30, jod=10, ajin=70, zajin=7, resz=200 daje w sumie wartość 318 i tyluż było pomocników Abrahama ( 1 Moj. 15 : 2; 24 : 2, 4, 12-14, 56 ).

Szczególne jest słowo Sziloh שילה oraz Mesjasz משיח W każdym z tych słów mamy wartość liczbową po 345. Sziloh - to ten, do którego należy Królestwo czyli Mesjasz.
Kolejnych zależności można się dopatrzeć między czasownikiem jarad - zstąpić ירד a słowem ruaִh - duch רוּח ( wartość w obu słowach po 214 ). No i przede wszystkim tą samą wartość ma ישׁוע משִׁיח Jeszua Masziah ( 744 ) co świadectwo Jana, że jest Synem Bożym : ( 86 + 52 + 12 + 30 + 74 + 125 + 241 + 124 = 744 ) יוחנן אמר ענה עד כִּי זה בּן אלהים

Wszystko to jest potwierdzeniem, że Słowo Boże jest doskonałe, precyzyjne i odbija doskonałość Bożą. Same wartości liczbowe nie powinny być metodą ustalania jakie zależności miedzy słowami, frazami czy całymi wersetami zachodzą, gdyż byłoby to zbyt dowolne i uzależnione od interpretacji osoby to wykonującej, lecz mogą być potwierdzeniem ich w przypadku ich właściwego zestawienia, gdy kontekst na nie wyraźnie wskazuje.

Kolejną zdumiewającą cechą jest zjawisko układania się żywych liter hebrajskich w logiczne słowa a nawet zdania, gdy spółgłoski hebrajskie tworzące tekst biblijny zostaną rozmieszczone od siebie w jednakowej odległości. Zjawisko to ujawniające różne słowa mające istotne znaczenie zostało ułatwione do odczytania dzięki komputerowej metodzie umożliwiającej ELS ( Equidistant Letter Sequencing ) sekwencję równoległych liter. Zauważono, że jeśli tekst Tory zawierający 304 805 liter przedstawi się w postaci dwuwymiarowych tablic, ciągi równoległych liter odpowiadające powiązanym znaczeniowo słowom często pojawiają się blisko siebie. I choć metoda ta wzbudziła wiele kontrowersji ze względu na krytykę opartej na niej techniki stychomantycznej przepowiadania przyszłości popularyzowanej przez książki Michaela Drosnina, to jednak co najmniej w dwóch przypadkach metoda się sprawdziła. Chodzi o tekst Izajasza 53 : 8 - 10 oraz Psalm 22 : 1 - 19.
Oba teksty mówią o Mesjaszu, ale rozmieszczenie w jednakowej odległości spółgłosek ( co 20 liter ) pozwala odczytać po przekątnej imię Jeszua w tekście Iz. 53 : 8 - 10 oraz w Psalmie 22 : 1 - 19 począwszy od wersetu 7 ( co 11 liter ) po poziomej linii prostej. Pokazuje to, że Biblia jest unikalnym tekstem nie mającym sobie równego i że nawet najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego jod przypominająca w zapisie przecinek ma swoje miejsce i znaczenie ( Mt. 5 : 18; Jana 10 : 35 b; 5 Moj. 13 : 1; Psalm 12 : 7 - 8; Przyp. 30 : 5 - 6; Ap. 22 : 18 - 19 ).

Pod spodem zamieszczam link do bardzo ciekawego wykładu, który ilustruje poruszony temat ( szczególnie od 5 : 30 minuty ) :
https://www.youtube.com/watch?v=oC5qf5I3sSI

Obrazek
Izajasz 53 : 1 - 12

http://members.home.nl/frankcolijn/fran ... iah_53.htm

_________________________________________

http://biblia-odchwaszczona.webnode.com

Wróć do „Nauki humanistyczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron